Svenskspråkig beroendevård i Finland

Stödtjänster för personer med beroendeproblematik, brottspåföljdsklienter samt anhöriga

Aktuellt inom verksamheten

USM's öppna gruppverksamhet i april

Spelfri spelberoende stödgrupp

Återhämtningsdagar för anhöriga

USM's stödgrupp för kvinnor

Artiklar & insändare

Ett av föreningens mål är att sprida kunskap och förståelse kring beroende- och missbruksproblematik i Finland. Här kan du läsa våra artiklar och insändare.

USM r.f.
Understödsföreningen för Svenskspråkig Missbrukarvård

USM r.f. grundades år 1990 och är en ideell förening som bedriver svenskspråkig beroendevård i Malax, Österbotten. USM finns till för att utveckla och stöda missbrukarvården på svenska i hela Finland och detta förverkligas genom att föreningens personal erbjuder konsultationstjänster, handledning samt fortbildning i ärenden och frågor som berör beroende, kriminalitet och deras inverkan på familj och anhöriga.

Föreningens främsta uppgift är att erbjuda stödtjänster för individer med beroendeproblematik samt deras anhöriga, både vuxna och unga.

Föreningens huvudkontor finns i halvvägshemmets utrymmen. Föreningen har även kontor i Närpes och Vasa.

Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård
Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård3
Verksamhet

Föreningens verksamhet står på fyra olika ben:

Boendetjänsterna är en köptjänst som riktas till personer som behöver en förlängd tid efter en genomgången primärbehandling

Gruppverksamheten riktar sig till personer som behöver stöd för att upprätthålla en meningsfull nykter och drogfri vardag.

Individuella stödverksamheten för brottspåföljdsklienter erbjuder stöd under hela processen. Före och under rättegång, i medlingsärenden, under avtjänande av straff samt vid frigivning och rehabiliteringen.

Ninni-för de bortglömda barnen är en verksamhet som erbjuder individuellt stöd, samtalsgrupper, aktivitetsdagar och läger för barn och unga som lever i familjer med missbruk, beroende och/eller psykisk ohälsa.

Medlemskap & donationer
Tycker du att den svenskspråkiga missbrukarvården är viktig i Finland? Vill du stöda utvecklingen och spridningen av kunskap om beroende och hur det påverkar individen, familjen och samhället? Medlemskapet kostar 10€ per år. Då ska du bli medlem i vår förening!
Vad sägs om oss?

Plan för egenkontroll

Klicka på knappen för att bekanta dig med föreningens plan för egenkontroll. Planen finns till för att säkerställa att personer som tar del av vår verksamhet erbjuds kvalitativa, professionella och ändamålsenliga tjänster.