För professionella

Gemensamt samarbete för att sprida kunskap om beroende och kriminalitet på svenska i Finland.

Konsultation & Handledning

Usm r.f. erbjuder konsultation och handledning i frågor som rör beroende, missbruk och kriminalitet. Vi erbjuder studiebesök, föreläsningar och fortbildningar samt är aktiva i flera olika organ med vår sakkunskap.

Vi samarbetar gärna med andra föreningar och organisationer genom att ordna utbildningstillfällen och föreläsningar med fokus på t.ex beroendeproblematik, kriminalitet eller upprätthållande av en nykter och drogfri livsstil.

Andra professionella kan med låg tröskel ta kontakt för att diskutera olika ärenden som berör området. Vi värdesätter mångprofessionellt arbete med ett gott samarbete genom hela servicekedjan, utgående från varje individs unika behov och situation.

Ta kontakt via telefon eller e-post med din förfrågan!