Föreningen

Stödtjänster för personer med beroende, kriminalitet och deras anhöriga

Vem är vi?
Vem är vi?

År 1990 grundades USM r.f. som stödförening till den finlandssvenska missbrukarvården. Vår främsta uppgift är att främja beroendevård på svenska i Finland. Föreningen är ideell och helt fristående från kommunal verksamhet och drivs genom understöd av fonder, stiftelser och köptjänst till vårt halvvägshem. USM har sitt huvudkontor i anslutning till halvvägshemmet i Malax, och har även kontor i Vasa och Närpes. Vi erbjuder våra tjänster på svenska i hela Finland.

Genom ytterligare stöd, projektbidrag och övrig finansiering bedriver föreningen olika former av verksamhet för personer med beroendeproblem, deras anhöriga och personer som möter dem i vardagen. Du kan läsa mer om de tjänster vi erbjuder under fliken ”verksamhet”.

Föreningen strävar efter att utveckla stödtjänster för personer med beroende, brottspåföljdsklienter och deras anhöriga i Finland, samt förbättra kunskap, förståelse och insikt i missbruksproblematik och beroenden. Genom föreningens olika projekt strävar vi till att bedriva upplysningsverksamhet i hela Svenskfinland med betoning på missbruk och trender i samhället. 

Styrelsen

Föreningens styrande och beslutanderätt ligger hos styrelsen. USM har årsmöte under mars månad varje år. Finns det saker som du anser att vår styrelse borde behandla? Skicka in ett förslag via kontaktformuläret på hemsidan.

ORDFÖRANDE
KRISTOFFER NYKOPP

Ungdomsledare, Malax kommunSTYRELSEMEDLEMMAR
CECILIA VIKLUND

Österbottens välfördsområde, Psykosociala centret Mellersta området

HANS GRANNAS

Österbottens välfärdsområde, Pixnekliniken

KENNETH ROOS

Österbottens välfärdsområde, Pixnekliniken

ROLAND SNELLMAN

Optima, Jakobstad

KRISTINA HUMMELGÅRD

Luna familjecentret

JESSICA PALM-WIBERG

Serviceenheten Lyran

NINA HERRGÅRD

Korsholms kommun, Välfärdstjänster

FRIDA NYLUND

 


 
KASSÖR
ANETTE RÖNNLUND-NYGÅRD

VICEKASSÖR
ANNIKA RÖJDAHL

SEKRETERARE
EVA ASPLUND

VICESEKRETERARE
LINA ULFSDOTTER
 

Medlemskap

Bli medlem!

Tycker du att den svenskspråkiga missbrukarvården är viktig i Finland?
Vill du stöda utvecklingen och spridningen av kunskap om beroende och hur det påverkar individen, familjen och samhället? Medlemskapet kostar 10€ per år.

Då ska du bli medlem i vår förening! 

Fyll i medlemsbegäran så skickar vi inbetalningskortet till dig! 

För föreningar

Som medlemsförening får ni årligen rapporter över vår statistik och vår verksamhet,
samt info om alla våra utbildningar och föreläsningar. Medlemskap för organisationer kostar 60€ per år.

Vi erbjuder även er som föreningsmedlem möjligheten att använda våra experter under era egna utbildningsdagar eller föreläsningar.

Ta kontakt för mer info! 

Donationer & kondoleanskort

Donationer

USM tar även tacksamt emot donationer av alla slag! 

  • Du kan välja mellan att ge donation till Ninni-verksamheten (BARN) eller till övriga verksamheten (VUXNA)

  • Du kan välja mellan att donera:

  • ENGÅNGSDONATION

  • EN GÅNG PER MÅNAD

  • EN GÅNG PER ÅR

Vänligen märk din betalning ditt namn/företagsnamn och ditt val:

”Donation USM BARN” eller “Donation USM VUXNA”

USM r.f. 
Kvevlax Sparbank
FI10 4958 0010 116295
ITELFIHH

Kondoleanskort

Vi har en modell av kondoleanskort, med motiv som relaterar till vår barnverksamhet.  

Inuti finns 3 olika verser, kuvert medföljer. För tillfället söker vi banker, begravningsbyråer samt affärer runt om i Österbotten och på Åland att distruburera till. Kontakta oss om ni vill ta in korten till era affärer genom att sända mail till info@missbrukarvard.fi

Korten kan även köpas direkt från oss, kontakta Eva 040-5015 131