Gruppverksamhet

Kostnadsfri lågtröskelverksamhet för personer som behöver stöd i den nyktra vardagen

Vad?

USM:s gruppverksamhet är en lågtröskelverksamhet och riktar sig till nyktra alkohol-, drog- och spelmissbrukare. Verksamheten ordnas i nära anslutning till halvvägshemmet i Malax och har öppna dörrar må-tis och tors-fre kl. 8-16. Vem som helst är välkommen och ingen förhandsanmälan behövs. Den öppna gruppverksamheten  bekostas med hjälp av STEA-understöd och är därför kostnadsfri för deltagarna.

Morgnarna  inleds med frukost och morgonsamling startar kl. 9.00. Under morgonsamlingen läses en reflektionstext och därefter diskuteras texten och eventuella andra program för dagen.  Beroende på veckodag varierar programmet, men anpassas efter gruppens behov, önskemål och intressen. Måndagar och torsdagar tillagar gruppen gemensam lunch och tisdagar är fysdagar med varierande fysisk aktivitet. Veckoinventering och gruppdiskussioner utgående från veckans tema ordnas tre gånger i veckan. Gruppverksamheten erbjuder också möjligheter att åka på olika föreläsningar och utbildningstillfällen som tangerar välmående och tillfrisknande. Till gruppverksamheten är man välkommen när som helst under dagen, och man behöver vara nykter och drogfri.

Temaveckor

I gruppverksamheten vill vi ge deltagarna och klienterna på halvvägshemmet möjligheten att bygga en stabil grund att stå på, och på så vis skapa förutsättningar för ett fortsatt liv utan beroende. Detta gör vi genom vårt egna program Nya Nycklar – för ett liv bortom beroende som består av sex olika teman: 

  • Få vardagen att fungera
  • Fysisk och psykisk hälsa
  • Berondesjukdomen
  • Relationer och nätverk
  • Kriminalitet
  • Framtiden, vad händer sedan?

 

Innehållet i temaveckorna utarbetas utgående från klienternas behov och önskemål. Det aktuella temat lyfts i gruppdiskussionerna samt i uppgifter som deltagarna får arbeta med. Vi arbetar med varje tema i två veckor. Programmet riktar sig både till boende på halvvägshemmet och till de som deltar i den öppna gruppverksamheten.

Genom samarbete med andra organisationer och serviceproducenter kan vi erbjuda ett mångsidigt program med varierande innehåll där klienten själv har en aktiv roll i processen att skapa ett liv bortom beroende.