Gruppverksamhet

Lågtröskelverksamhet för personer som behöver stöd i den nyktra vardagen

Vad?

USM:s gruppverksamhet är en lågtröskelverksamhet och riktar sig till nyktra alkohol-, drog- och spelmissbrukare. Verksamheten ordnas vid halvvägshemmet i Malax och har öppna dörrar måndag till fredag kl. 8-16. Vem som helst är välkommen och ingen förhandsanmälan behövs. Aktiviteterna bekostas med hjälp av STEA understöd och är därför kostnadsfria för deltagarna.

Morgnarna på halvvägshemmet börjar med frukost och morgonsamlingen startar kl. 9.00. Under morgonsamlingen läses en reflektionstext och därefter diskuteras texten och eventuella andra program för dagen.  Dagsprogrammet varierar från dag till dag, och anpassas efter gruppens önskemål och intressen, men allt från naturvandringar och kajakpaddling till pyssel och gruppdiskussioner brukar stå på schemat. Måndagar och fredagar tillagar gruppen gemensam lunch och tisdagar är fysdagar med varierande fysisk aktivitet. Gruppverksamheten erbjuder också möjligheter att åka på olika föreläsningar och utbildningstillfällen som tangerar välmående och tillfrisknande. Till gruppverksamheten är man välkommen när som helst under dagen.

Temaveckor

I gruppverksamheten vill vi ge deltagarna och klienterna på halvvägshemmet möjligheten att bygga en stabil grund att stå på, och på så vis skapa förutsättningar för ett fortsatt liv utan beroende. Detta gör vi genom vårt egna program Nya Nycklar – för ett liv bortom beroende som består av sex olika teman.

Innehållet i temaveckorna utarbetas utgående från klienternas behov och önskemål och det aktuella temat syns både i gruppverksamheten och i det individuella stödet. Vi arbetar med varje tema i två veckor. Programmet riktar sig både till boende på halvvägshemmet och till de som deltar i den öppna gruppverksamheten.

Genom samarbete med andra organisationer och serviceproducenter kan vi erbjuda ett mångsidigt program med varierande innehåll där klienten själv har en aktiv roll i processen att skapa ett liv bortom beroende.