Suomeksi
USM ry perustettiin vuonna 1990 ruotsinkielisen päihdehuollon tueksi.

USM Ry

USM Ry

USM ry perustettiin vuonna 1990 ruotsinkielisen päihdehuollon tueksi. Päätehtävämme on tukea ja kehittää ruotsinkielistä päihdehuoltoa Suomessa. Yhdistys on itsenäinen ja voittoa tavoittelematon, eikä ole sidoksissa mihinkään laitokseen tai kuntaan. Saamme rahoitusta eri säätiöiltä ja rahastoilta sekä meidän ostopalveluna tarjottavasta tukiasumisyksiköstä. USM ry:n toimistotilat sijaitsevat tukiasumisyksikömme yhteydessä Maalahdessa, mutta palvelemme koko ruotsinkielistä Suomea.

Yhdistyksen varsinaiseen toimintaan kuuluu päihdepalvelujen kehittäminen ja tiedon levittäminen näistä. Haluamme parantaa tietoisuutta ja osaamista päihdehuollon ja riippuvuussairauksien liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme myös itse erilaisia tukipalveluja päihderiippuvaisille ja heidän omaisilleen, erilaisten apurahojen ja projektirahoituksien avulla.

Kaikki USM ry:n toiminnat ovat ruotsinkielisiä. Päihteetön tukiasumisyksikkömme sijaitsee Maalahdessa, sen yhteydessä toimii päivittäinen, matalan kynnyksen ryhmätoiminta riippuvuussairauksista toipuiville. Tarjoamme yksilöllistä tukea rikosseuraamusasiakkaille ja tukitoimintaa päihderiippuvaisten lapsille valtakunnallisesti, sekä etsivää nuorisotyötä Pohjanmaalla. 

Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård halvvägshemmet

Tukiasumisyksikkö

Asumisyksikössämme on yhteensä 6 paikkaa. Asukas saa oman kalustetun huoneen ja yhteisiin tiloihin kuuluu keittiö, olohuone, pesutilat, sauna sekä isot pihat. Asumiseen kuuluu lisäksi pääsy kuntosalille, vesi, sähkö, internet, taloustarvikkeet sekä päivän lehdet. Asuminen maksaa 80€/vrk asukkaan kotikunnalle, asukkaalta ei peritä mitään erillistä maksua. Asukas sitoutuu päihteettömyyteen ja omaan kuntoutukseensa allekirjoittamalla hoitosopimuksen. Vuokrasopimusta ei tehdä, eikä asiakas näin ollen vaihda kotikuntaa asumisen ajaksi. Tämä mahdollistaa myös mahdollisen asunnon ja asumislisän säilyttämisen omalla kotipaikkakunnalla. Maksuun ei sisälly ruoka, lääkkeitä tai terveyshuoltomaksuja. Asukkaille tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma ja tarjotaan viikottaisia tukikeskusteluja oman ohjaajan kanssa. Asukkailta edellytetään osallistumista meidän päivittäiseen ryhmätoimintaan. Henkilökunta on paikalla arkisin klo 8-16.

Ryhmätoiminta

Ryhmätoiminta on tarkoitettu riippuvuussairauksista toipuiville henkilöille. Toiminta pyörii arkisin klo 8-16 ja on maksuton osallistujille, eikä siihen tarvitse ilmoittautua erikseen. Päivä alkaa aamupalalla ja aamukokouksella, sen jälkeen käydään yhdessä lyhyellä kävelyllä. Ohjelma rakennetaan ja muokataan osallistujien toiveiden mukaan. Viikottain laitetaan yhdessä ruokaa ja käydään urheilemassa. Lisäksi pidetään erilaisia toipumiseen liittyviä teemaryhmiä ja käydään luennoilla. Osallistutaan myös erilaisiin kulttuuritapahtumiin.  

Rikosseuraamusasiakkaat

USM on vuodesta 2014 tarjonnut etsivää tukitoimintaa ruotsinkielisille ja kaksikielisille rikosseuraamusasiakkaille. Toiminnan vastaava ohjaaja käy vankiloissa ympäri maata tapaamassa asiakkaita sekä tekee yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden toimijoiden kanssa jotka tapaavat rikosseuraamusasiakkaita. Tavoitteena on tukea asiakasta päihteettömään ja rikoksettomaan elämäntyyliin. 

Tukitoiminta alkoi projektina vuonna 2014. Vuodesta 2018 toiminta on vakiintunut STEA:n jatkuvan rahoituksen avulla. Toiminnan tavoitteena on tarjota tukea ja tietoa ruotsinkielisille ja kaksikielisille rikosseuraamusasiakkaille omalla äidinkielellään, erityisesti vankiloissa mutta myös siviilielämässä. Haluamme tiivistää RISE:n ja ruotsinkielisen päihdehuollon yhteistyötä. 

Tarjoamme asiakkaalle motivoivia tukikeskusteluja ja apua käytännön asioissa. Toiminnan ohjaaja on sosionomi jota sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakas, hänen omaisensa tai ammattilainen voi ottaa yhteyttä ohjaajan riippumatta miten pitkälle oikeusprosessi on edennyt. USM:n ohjaaja voi olla tukena putkasta aina vapautumisen jälkeen. Ohjaajamme työalueena on koko Suomi ja meillä on yhteistyösopimukset olemassa melkein kaikkien Etelä- ja Länsi-Suomen rikosseuraamusalueiden vankilojen kanssa. Toiminta on maksuton sekä asiakkaalle, että yhteistyökumppaneille!


Tarjoamme

 • Tukihenkilön syytetylle oikeudenkäynnin aikana

 • Yhteistyötä rangaistusajan suunnittelussa

 • Paikan suorittaa yhdyskuntapalvelua (Maalahdessa)

 • Motivoivia päihdekeskusteluja siviilirangaistusten yhteydessä ja lasketaan yhdyskuntapalveluksi

 • Mahdollisuus suorittaa valvontarangaistusta yhdistyksen tukiasumisyksikössä (Maalahdessa)

 • Säännölliset, yksilölliset tukikeskustelut vankiloissa ympäri maata

 • Rangaistusajan kuntoutusta yhteistyössä Pixneklinikan kanssa (Maalahdessa)

 • Mahdollisuus suorittaa valvottua koevapautta tukiasumisyksikössä (Maalahdessa)

 • Mahdollisuus osallistua yhdistyksen päivittäiseen ryhmätoimintaan esim. valvotun koevapauden toimintavelvoitteen täyttämiseksi, vaikka asiakas ei asuisi tukiasumisyksikössä (Maalahdessa)

 • Yhteistyötä vapautumissuunnitelman teossa

 • Tukikeskusteluja tai muita tukitoimintoja vapautumisen jälkeen

 • Ohjaaja kirjoittaa myös lausuntoja, liittyen esim. hoidon tarpeen arviointiin

 • Yhdistyksemme tarjoaa myös luentoja ja koulutuksia liittyen rikoksettomaan elämäntyyliin