För anhöriga

Beroende och kriminalitet drabbar inte bara den enskilda individen

Stöd åt anhöriga

Man räknar med att för varje person med beroendeproblem påverkar detta minst sex individer i personens närhet, och år 2016 berördes uppskattningsvis 400 000 personer i Finland av en anhörigs beroende (Yle, 2018). När personen med beroendesyndrom genomgår behandling för att kunna leva ett nyktert och drogfritt liv, kan det också vara nödvändigt för anhöriga och närstående att få hjälp och stöd i sin egen återhämtning.

Usm r.f. erbjuder stöd åt vuxna anhöriga till personer med beroende, missbruk, riskbruk och kriminalitet. Utgångspunkten för vårt arbete är att denna problematik drabbar alla i familjen och även de närstående. Vi erbjuder stödsamtal, familjesamtal samt vid behov vägledning vidare till andra professionella.

Om du känner oro för din partner, förälder, barn, vän, arbetstagare eller någon annan i din närhet, tveka inte att ta kontakt med oss för vägledning och stöd.

Samtalen kan genomföras vid något av våra kontor, via telefon eller online.