Halvvägshemmet

Stödboende med social handledning för upprätthållande av en nykter och drogfri vardag

Vad?

Halvvägshemmet är en boendeverksamhet för personer som genomgått primärbehandling för rusmedel- eller spelberoende. Boendetjänsterna erbjuds till individer som upplever att de har behov av en längre tids psykosocialt stöd för att bibehålla sin nykterhet/drogfrihet. Personal finns på plats under vardagar kl. 8–16, i övrigt finns ett journummer kl. 16-22.

Halvvägshemmet kategoriseras som stödboende i eget hem, verksamheten erbjuder inte dygnet runt-vård, utan förverkligas som en form av öppenvård med social handledning som den främsta servicen. Boendetjänsterna förverkligas genom att betalningsförbindelser beviljas från klienternas eget välfärdsområde. Välfärdsområdet kan uppbära en inkomstbaserad självandel för boendetiden, USM uppbär ingen egenandel eller avgift av klienten som bor på halvvägshemmet.

Eftersom halvvägshemmet inte erbjuder dygnetruntvård har klienten inte rätt att få rehabiliteringspenning under boendetiden. Den service som klienten erhåller direkt relaterad till boendeavgiften uppgår till max 4 h/månad och den innehåller individuella stödsamtal (45 min-1 h/vecka), drogtester samt nätverksmöten med remitterande instans. Klienter som har bostad på sin hemort behåller denna under tiden på Halvvägshemmet, eftersom målsättningen är att klienten ska kunna återgå till sin hemort efter boendetiden.

Den främsta rehabiliterande insatsen på Halvvägshemmet är gruppstödet från andra i samma situation. Detta stöd förverkligas genom modellinlärning, deltagande i självhjälpsgrupper och den öppna gruppverksamhetens öppenvårdsprogram ”Nya Nycklar”. Detta är en avgiftsfri tjänst i nära anslutning till boendet och således lättillgängligt. Verksamheten finansieras med hjälp av understöd från STEA och den finns tillgänglig även för andra i behov av stöd i sin nykter- och drogfrihet. De som bor på halvvägshemmet har möjlighet att delta i den avgiftsfria gruppverksamheten varje vardag. Denna verksamhet är alltså separat från boendeservicen och öppen för både boenden på halvvägshemmet och från närområdet.

Vad vi erbjuder

 • trygg naturnära boendemiljö
 • eget sovrum med gemensamma allmänna utrymmen
 • deltagande i USMs STEA-understödda och kostnadsfria gruppverksamhet
 • kostnadsfritt deltagande i temaveckorna Nya Nycklar – för ett liv bortom beroende
 • individuella stödsamtal och gruppstöd
 • utflykter, fysisk aktivitet och gemensam matlagning i samband med gruppverksamheten
 • regelbundna drog- och alkoholtester
För att bo på halvvägshemmet behöver klienten
 • vara myndig
 • ha genomgått en primärbehandling för sitt beroende eller genomgått avgiftning innan inskrivning vid halvvägshemmet
 • avge rena drog- och alkoholtester innan inflytt och under hela vistelsetiden
Praktisk information:
 • klienten behåller sin hemadress under boendetiden på halvvägshemmet 
 • personal finns på plats vardagar under kontorstid, övriga tider ska boenden klara sig med hjälp av gruppstödet
 • den inneboende har eget möblerat rum, delar kök, vardagsrum och badrum med andra
 • egen mat och hygienartiklar bekostas av klienten själv
 • Önskvärt är att man innan boendetiden inleds håller ett nätverksmöte där klienten själv, remitterande instans och handledare från USM deltar

 

USM värdesätter möjligheten att få vara med i det inledande skedet när vården planeras. Detta för att kunna ge klienten en så trygg, förutseende och smidig övergång i vårdkedjan som möjligt.