Halvvägshemmet

Intensiv öppenvård med fokus på en trygg och fungerande nykter vardag

Vad?

Vårt halvvägshem erbjuder ett svenskspråkigt tillfälligt boende för personer som genomgått en primärbehandling eller avgiftning för sitt beroende, och som behöver extra stöd för att skapa en trygg, fungerande och nykter vardag. Boendetiden kan ses som en intensiv öppenvård. Boende på halvvägshemmet förutsätter total nykter- och drogfrihet.

Vad vi erbjuder

 • trygg naturnära boendemiljö
 • eget sovrum med gemensamma allmänna utrymmen
 • deltagande i USMs gruppverksamhet
 • deltagande i temaveckorna Nya Nycklar – för ett liv bortom beroende
 • individuella stödsamtal och gruppstöd
 • utflykter, fysisk aktivitet och gemensam matlagning
 • regelbundna drog- och alkoholtester
För att bo på halvvägshemmet behöver klienten
 • vara myndig
 • ha genomgått en primärbehandling för sitt beroende eller genomgått avgiftning innan inskrivning vid halvvägshemmet
 • avge rena drog- och alkoholtester under hela vistelsetiden
Praktisk information:
 • klienten behåller sin hemadress under boendetiden på halvvägshemmet
 • USM r.f. fakturerar ingen boendeavgift till den inneboende, utan boendebeslut skapas med hemkommunen
 • dygnsavgiften är 80 euro per boendedygn
 • personal finns på plats vardagar under kontorstid, övriga tider ska boenden klara sig med hjälp av gruppstödet
 • den inneboende har eget möblerat rum, delar kök, vardagsrum och badrum med andra
 • egen mat och hygienartiklar bekostas av klienten själv

 

USM värdesätter möjligheten att få vara med i det inledande skedet när vården planeras. Detta för att kunna ge klienten en så trygg, förutseende och smidig övergång i vårdkedjan som möjligt.