Stödchatt
  • Gratis stödchatt öppen varje vardag kl. 8.00-22.00. Du får svar inom 24h.
  • Här kan du som anhörig eller professionell som stött på beroendeproblematik chatta med oss som har bred kunskap om beroende och missbruk.
  • Du får vara helt anonym om du så vill.

För professionella:

  • Möter du personer med beroende- eller anhörigproblematik i ditt arbete? Har du frågor om hur man ska gå till väga när man tar upp tunga ämnen som missbruk och beroende?
  • Funderar du på vart du ska slussa vidare?
  • Hör av dig för konsultation!

För vuxna anhöriga:

  • Har du en oro för en närståendes/bekants rusmedelsanvändning, penningspel eller kriminellt beteende?
  • Har du funderingar kring din egen användning av droger/alkohol?
  • Ta kontakt. Vi hjälper dig gärna!

För barn och unga: