Ta kontakt

Vi finns i Malax, Österbotten!

Säkerhetsmail är ett krypterat e-postmeddelande som du kan komma åt från din egen e-post.

Du kan sända ett skyddat meddelande till oss genom följande länkar:

På svenska (klicka här)

På finska (klicka här)

På engelska (klicka här)

Vår personal

Personerna som jobbar med svenskspråkig missbrukarvård i Finland
USM Eva Asplund

Eva Asplund

Verksamhetsledare
Handledare för Ninni-verksamheten

040 5015131
eva@missbrukarvard.fi

USM Lina Ulfsdotter

Lina Ulfsdotter

Handledare för gruppverksamheten och Ninni-verksamheten

044 0102179
lina@missbrukarvard.fi

Kristian Leppänen

Handledare för gruppverksamheten

044 0102178
kristian@missbrukarvard.fi

Annika Röjdahl

Handledare för brottspåföljdsklienter, handledare inom Ninniverksamheten

045 1863909
annika@missbrukarvard.fi

USM Anette Rönnlund-Nygård

Anette Rönnlund-Nygård

Organisationschef, verksamhetsledare för Ninniverksamheten, ekonomiansvarig

050 5434893
anette@missbrukarvard.fi