Pixnekliniken tfn: 040 650 8112

Pixnevägen 3
66100 MALAX

pixnekliniken@malax.fi

Chef för missbrukarvård tfn: 040 650 8113

Faxnr: 06 347 7302

www.malax.fi/social-och-halsovard/pixnekliniken

www.malax.fi/social-och-halsovard/pixnekliniken/beroendevarden-i-malax

 

Pixnekliniken är:

• Ett behandlingshem för män och kvinnor som behöver fundera över sitt beroende (alkohol- tablett- drog- eller spelmissbruk).

• Ett behandlingshem med plats för 12 klienter.

• Ett behandlingshem som säkerställer möjlighet till svenskspråkig missbrukarvård i Finland.

 

Vårdens innehåll:

Vården består av en 4 veckors behandling med möjlighet till individanpassad längd. Behandlingsprogrammet bygger på evidensbaserade psykosociala metoder för att stöda förändringsprocesser vid beroendeproblematik, bl.a. 12-stegsprogrammet, KBT-teknik, MI-samtalsmetoden och HAP-programmet hör till behandlingsmetoderna. Genom föreläsningar, grupp- och enskilda samtal stöds klienten i förändringsarbetet med att hitta nya lösningar och en ny livsstil.

Akupunktur och avslappningsövningar ingår även i behandlingen. Under vårdtiden ges möjlighet att bekanta sig med olika eftervårdsformer och individuella eftervårdsplaner görs upp. Personal finns på plats dygnet runt.

I Pixneklinikens absoluta närhet finns kommunens idrottsanläggningar som klienter kan använda under vårdtiden. En holistisk människo- och hälsosyn är grunden för rehabiliteringen och verksamheten på Pixnekliniken.

Anhöriga deltar i vården i form av inbjudan till enskilda samtal, par- och familjesamtal och anhörigkurs.

Pixnekliniken har plats för 12 klienter och tas emot från hela Finland. Även anhörigkurser och anhörigsamtal samt eftervård och öppenvård erbjuds vid Pixnekliniken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pixnevägen 2, 66100 Malax, info@missbrukarvard.fi