Eftervård och halvvägshem

19.02.2016 kl. 13:25
Vad kostar eftervården? Vad ingår i halvvägsboendet?

Vad innebär eftervårdsavgiften och vem betalar den?

Eftervårdsavgiften är en kommunandel. Vi har inga andra avgifter och vi är inte med i något årsavgiftssystem utan uppbär en avgift på 45 € per dygn för vården – avgiften betalas av kommunen. (Höjning fr.o.m. 1.5.2017)

I boendet ingår rengöringsmedel, tvättmedel, wc- och hushållspapper och övrigt hushållsmaterial. Klienten köper själv sin egen mat, hygienartiklar samt betalar för eventuella fritidsaktiviteter själv. 
 

Eftervården vid halvvägshemmet innehåller följande:

  • Kartläggning av resurser och problem.

När en klient flyttar till halvvägshemmet görs en grundlig intervju där vi kartlägger klientens resurser och problem. De områden som följs upp är: fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge och psykisk hälsa. De områden som framträder som problem utvärderas och uppföljs kontinuerligt.

Under kartläggningstiden bygger vi även upp en god kontakt med klientens kontaktpersoner i hemkommunen. Klienten godkänner och undertecknar våra regler.

  • Eftervårdens innehåll.

Klienten får individuella stödsamtal. Samtalen är av motiverande och stödjande karaktär och syftet är att hjälpa klienten att bygga upp en nykter livsstil. Stöd till klienten ges även i forma av besök till arbetskraftsbyrån, skola eller handledning i praktiska sysslor såsom matlagning, klädvård och/eller övrigt hushållsarbete.

  • Vi stöder klienten att bygga upp sitt sociala nätverk
  • Vi stöder klienten att börja studera eller arbeta samt handleder klienten i det.
  • Social samhällsträning, social guidning samt praktiska arrangemang i vardagen är andra viktiga ingredienser i eftervårdens innehåll.
  • Halvvägsgruppen; gruppverksamhet tillsammans med andra boende (tematräffar, gruppdiskussioner, utfärder mm.)
  • Deltagande i AA/NA-möten. 

Övrigt

I eftervårdsavgiften ingår inte kostnader för läkarbesök eller övrig sjukvård. Läkarbesök (t.ex. förnyande av recept eller övriga läkartjänster) och laboratorieprover betalas av hemkommunen eller klienterna själva. USM har ingen skyldighet att ordna detta för klienterna.

I husen finns gemensam bastu, kök och allrum. Det finns också en stor trädgård och utrymmen för snickerier och hobbyverksamhet. I närområdet finns även idrottshall, spånbana och motionsgym. Cyklar finns till förfogande för de boende, och eventuella transporter kan ordnas vid behov.

Pixnekliniken som finns i grannbyggnaden är på tryggt avstånd och man kan komma överens om stöd även därifrån vid behov. Halvvägsgruppen träffas regelbundet, där personal och klienter samtalar kring olika teman eller andra gemensamma aktiviteter såsom bowling, studiebesök, biobesök, går på teater mm.

USM
Pixnevägen 2, 66100 Malax, info@missbrukarvard.fi