GRUPPVERKSAMHET

Varje vardag ordnas gruppverksamhet vid halvvägshemmet. Gruppverksamheten finns till för personer som önskar stöd i sin nykterhet och vardag. Målgruppen är svenskspråkiga och tvåspråkiga kvinnor och män oberoende av ålder med missbruksbakgrund.

Gruppverksamhetens mål är att erbjuda deltagarna en meningsfull sysselsättning och ge stöd i nykterheten genom vardagliga rutiner. Gruppverksamheten fungerar i form av bl.a. gruppsamtal och diskussioner, social träning som t.ex. föreläsningar och kurser, handledning i livshantering och vardagsrutiner. Gemensamma aktiviteter och utfärder ordnas med beaktande av årstid.

Några gånger per månad hålls samtalsgrupp med fokus på t.ex. återfallsprevention, känsloreglering, medvetet ansvarstagande, stresshantering eller avslappningsteknik.

 

INDIVIDUELL STÖDVERKSAMHET

Deltagarna ges individuellt stöd, handlednings- och/eller rådgivande samtal regelbundet. Det individuella stödet kan också vara samtal i en aktuell uppkommen situation eller som direkt praktiskt stöd och hjälp vid kontakt med myndigheter osv. 

Deltagare i verksamheten erbjuds även stöd i att praktiskt genomföra kontakt med myndigheter; FPA, socialarbetare, barnskydd, polis och brottspåföljdsmyndigheter eller stöd för att främja förhållandet med egna barn eller andra familjemedlemmar och närstående.

Det individuella stödet kan även bestå av rådgivande och praktiskt stöd vid ifyllandet av ansökningar (studie- och arbetsplatsansökningar, skrivande av CV, bostadsansökningar m.m.)

Välkommen med i vår verksamhet!

Ta kontakt för mer info!
Tel. 044 0102 178
info@missbrukarvard.fi

 

Ladda ner vår broschyr här! 

Pixnevägen 2, 66100 Malax, info@missbrukarvard.fi