USM tackar alla samarbetspartner, klienter, anhöriga och styrelsemedlemmar för det gågna året 2018!

 

Vi uppdaterar som bäst våra hemsidor, följ oss på våra sociala medier för mer aktuell info. 

 

USM r.f. är en ideell förening som bedriver svenskspråkig missbrukarvård i Malax. Föreningen finns till för att utveckla och stöda missbrukarvården på svenska i Finland. Föreningens främsta uppgift är att bedriva eftervård för missbrukare som  genomgått behandling, finnas till som lågtröskelverksamhet inom öppenvården och att bedriva stödtjänster för anhöriga och barn till missbrukare.  Föreningen har idag ca 110 medlemmar, och välkomnar nya medlemmar om intresse finns.

Vår målsättning är att kunna erbjuda eftervård i form av stödboende i en trygg miljö. En av de främsta målsättningarna med halvvägshem/stödboende är att ge missbrukaren en tillräckligt lång nykter och drogfri tid, så att kroppen, hjärnan och psyket hinner återhämta sig. En annan är att ge behandling för missbruket. Behandlingen är frivillig men bygger på ett kontrakt och en behandlingsplan som regelbundet utvärderas. Tiden är en viktig faktor i att tillfriskna från ett beroende, och för människor med en långvarig beroendesjukdom och svårt missbruk bakom sig krävs en välplanerad och fungerande eftervård.

För närvarande har vi ca 10 st stödboendeplatser att erbjuda. Under år 2017 har USM haft 1 366 vårddygn och behovet av eftervård har ökat under de senaste åren. USM bedriver även olika projekt och verksamhetsformer, stödda av STEA och Social- och hälsovårdsministeriet. Mer om dem hittar du under flikarna "Grupp- och individuell stödverksamhet", "Tillbaka till Livet" och "UsÖ".

USM r.f. ordnar även skolningar, föreläsningar och befolkningsinformation, läger för barn till missbrukare (Se Mej)  samt olika former av projekt och utvecklingsarbete. 

 

 

 

 

Pixnevägen 2, 66100 Malax, info@missbrukarvard.fi