Jatkohoito ja puolitiekoti

11.11.2016 klo 14:44
Mitä jatkohoito maksaa? Mitä sisältyy puolitiekotiin?
Mitä jatkohoitomaksu tarkoittaa ja kuka sen maksaa?

Jatkohoitomaksu on kunnan maksama osuus. Meillä ei ole muita maksuja emmekä ole osana vuosimaksujärjestelmässä, vaan perimme 38€ per vuorokausi hoidosta – maksun suorittaa kunta.

Kunnasta rippuen, hoitomaksun maksava laitos vaihtelee. Niissä kunnissa joissa ei ole A-klinikkaa/A-neuvolaa, sosiaalityöntekijät hyväksyvät maksusitoumuksen ja täten sosiaalitoimi maksaa jatkohoitomaksun. Kunnissa joilla on A-klinikka/A-neuvola tai päihdekoordinaattori, nämä hoitavat että maksu suoritetaan.

Asumiseen kuuluu siivous- ja pyykinpesuaineet, wc- ja talouspaperit, sekä muut taloustarvikkeet. Asukas ostaa itse omat ruuansa, hygieniatarvikkeensa sekä maksaa mahdolliset vapaa-ajantoiminnat itse.

Puolitiekotiryhmä tapaa säännöllisesti, jossa henkilökunta ja asukkaat/asiakkaat keskustelevat eri teemoista tai osallistuvat yhdessä eri aktiviteetteihin, kuten keilailua, tutustumiskäyntejä, elokuvissa tai teatterissa käymistä jne.

Jatkohoito puolitiekodissa sisältää seuraavia asioita:

  • Resurssien ja haasteiden kartoittamista

Kun asiakas muuttaa puolitiekotiin tehdään perusteellinen haastattelu jossa kartoitetaan asukkaan resursseja ja ongelmia. Seuraaviin alueisiin kiinnitetään huomiota: fyysinen terveys, työnteko ja itsensä elättäminen, alkoholi- ja huumeidenkäyttö, juridiset ongelmat, perhe ja ystäväpiiri sekä psyykkinen terveys. Alueet joissa kohdataan haasteita tai ongelmia arvioidaan ja seurataan jatkuvasti.

Kartoittamisen aikana luodaan myös hyvä yhteys asukkaan yhteyshenkilöihin omassa kotikunnassaan. Asukas hyväksyy ja allekirjoittaa sääntömme.

  • Jatkohoidon sisältö

Asukas saa yksilöllisiä tukikeskusteluja. Keskustelut ovat motivoivia ja kannustavia luonteeltaan. Tarkoituksena on auttaa asiakasta rakentamaan ja luomaan päihteettömän elämäntyylin. Asukasta tuetaan myös esimerkiksi menemällä yhdessä työvoimatoimistoon, kouluun tai ohjaamalla arkiaskareita, kuten ruuanlaittoa, vaatehuoltoa tai muita kotitaloustöitä.

  • Tuemme asukasta raktentamaan sosiaalista verkostoa
  • Tuemme asukasta aloittamaan opiskelun tai työnteon sekä ohjaamme asukasta tässä
  • Sosiaalista yhdyskuntaharjoittelua, sosiaalista opastamista sekä käytännön järjestelyjä arjessa ovat muita tärkeitä osia jatkohoidon sisällössä
  • Puolitiekotiryhmä; ryhmätoimintaa yhdessä muitten asukkaiden kanssa (teematapaamisia, ryhmäkeskusteluja, retkiä ym.)
  • AA/NA-kokouksiin osallistumista
 

 

Muuta

Jatkohoitomaksuun ei sisälly lääkärikäynneistä tai muusta sairaanhoidosta johtuvia kustannuksia. Kotikunta tai asukas itse maksaa lääkärikäynnit (esimerkiksi reseptin uusimiset tai muita palveluja) ja laboratoriokokeet. USM:llä ei ole velvoitusta järjestää yllämainittuja asioita asukkailleen/asiakkailleen.

Taloissa on yhteinen sauna, keittö ja olohuone. Talojen yhteydessä on myös iso puutarha ja tilat puutöille sekä harrastustoiminnalle. Lähialueella on myös urheiluhalli, pururata ja kuntosali. Polkupyöriä on asukkaiden käytettävissä ja mahdolliset muut/pidemmät kuljetukset järjestyvät.

Pixneklinikka löytyy naapurirakennuksesta ja on turvallisella etäisyydellä. Tarpeen vaatiessa voidaan myös sopia tukitoimista siellä. Puolitiekotiryhmä kokoontuu säännöllisesti, jossa henkilökunta ja asukkaat/asiakkaat keskustelevat eri teemoista tai osallistuvat yhdessä eri aktiviteetteihin, kuten keilailua, tutustumiskäyntejä, elokuvissa tai teatterissa käymistä jne.

USM
Pixnevägen 2, 66100 Malax, info@missbrukarvard.fi