Toimintamme ja tavoitteemme

19.02.2016 klo 13:27
Lue toiminnastamme ja tavoitteistamme, RAY-tuesta ja hallituksestamme.

Taustaa

Pixneklinikka perustettiin ja aloitti toimintansa vuonna 1987. Tänä päivänä he tarjoavat hyvin laadittua ja toimivaa hoitoa alkoholisteille. Vuonna 1990 USM r.y. perustettiin tukiyhdistyksenä ruotsinkieliselle päihdehuollolle. USM r.y:n ensisijainen tehtävä on eri tavoin tukea ja edistää päihdehuoltoa ruotsiksi Suomessa. Toiminta on tänään sijoitettuna Maalahteen, mutta yhdistys palvelee koko ruotsinkielistä Suomea. USM r.y. on voittoa tavoittelematon yhdistys joka on riippumaton kunnallisesta toiminnasta.

Tavoitteet

Puolitiekoti ja tukiasumistoiminta

Yhdistyksen ensisijainen tavoite ja toiminta-alue on harjoittaa jatkohoitoa puolitiekodin muodossa. Tuettua asumista tarjotaan asiakkaille jotka ovat olleet kuntoutusjaksolla Pixneklinikalla tai jossain muualla päihdehuollon piirissä. Puolitiekoti on sijoitettu lähelle Pixneklinikkaa Maalahdessa ja on tarkoitettu ihmisille jotka haluavat päästä eroon alkoholi-, huume- ja / tai lääkeriippuvuudestaan, ja jotka tarvitsevat pidemmän hoidon ja aikaa kuntoututa. Monet asiakkaat tarvitsevat, syystä tai toisesta, välimatkaa omasta asuinympäristöstä ja ystäväpiiristä. USM r.y tarjoaa jatkohoitoa asumismuodossa, jossa kaikki asukkaat ovat samassa tilanteessa. Puolitie koti tarjoaa turvallisen ympäristön kuntoutumiselle. Tänään tuettuja asumispaikkoja on 10, 2 paikkaa naisille ja 8 paikkaa miehille. Asumiseen kuuluu kalustetut tilat sekä koti- ja taloustarvikkeet. Kaikilta asukkailta edellytetään osallistumista kodin ja pihan hoitamisessa, ruuanlaitossa sekä AA/NA-kokouksiin joka viikko.

Tuetussa asumisessa voi asua parista kuukaudesta jopa vuoteen, asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Toimivan jatkohoidon saavuttamiseksi, asetetaan selkeät tavoitteet sekä luodaan kuntoutussuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Aika on tärkeä osa kuntoutumisprosessia ja tärkein tavoite on tarjota päihderiippuvaiselle tarpeeksi pitkä jakso päihteetöntä elämää turvallisessa ympäristössä. Asukkaat sitoutuvat päihteettömyyteen USM r.y:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Ehkäisevää työtä lapsille ja nuorille suunnattuna:

USM r.y. on jo vuosia järjestänyt leirejä ja tapaamisia lapsille ja nuorille joilla on päihdeongelmainen tai psyykkisesti sairas vahempi tai läheinen. On tärkeää tavoitaa nämä lapset aikaisessa vaiheessa ja tarjota tietoa ja näkemystä alkoholismista ja riippuvuussairauksista, sekä näiden seurauksista. Lapset saavat tavata muita lapsia samanlaisessa tilanteessa ja saavat tietää, etteivät heidän tarvitse kantaa vastuuta siitä, että äiti tai isä juo / käyttää muita päihteitä. Tämä kohderyhmä tavoitetaan Pixneklinikan tai muitten vastaavanlaisten hoitolaitosten asiakkaitten kauttaa. Lisäksi sosiaalivirastojen, lastensuojelun tai A-klinkikoitten kautta saadan yhteyttä kyseisiin lapsiin. ”Se mej”- ja ”Dricker din baby?” –esitteiden jakelu kuntiin on jatkuvaa kyselyjen perusteella. Esitteet jaetaan äitiys- ja lastenneuvoloihin, kouluihin, sosiaali- ja terveyshuololle kaikilla ruotsinkielisillä alueilla Suomessa.

Yhteistyö:

USM r.y. haluaa toimia yhdistävänä tekijänä päihdehuollon kanssa töitä tekevien eri laitosten välillä, ruotsinkielisillä alueilla Suomessa. Yhteistyön ja verkostoitumisen kautta yhdistys toteuttaa tätä. Erilaiset taloudelliset tuet ovat välttämättömiä, yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Jatkohoidon lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään ennaltaehkäisevää toimintaa päihdeongelmaisten vanhempien lapsille ja nuorille. Toiminta toteutetaan erilaisten leirien, taapmisten, yksillöllisten keskustelujen ja matkojen/retkien muodossa. Suunnitelmaan kuuluu myös projekti- ja verkostoitumistyötä, luentojen pitämistä peruskouluissa ja muissa oppilaitoksissa sekä opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan ohjaajana toimiminen. Lisäksi järjestämme koulutuksia päihde-, sosiaali- ja teveyshuollon henkilökunnalle, mielellään yhteistyössä muitten yhdistyksien ja organisaatioiden kanssa.

 

Koututkset ja kurssit:

USM r.y. jäjestää kursseja, luento- ja koututustilaisuuksia suomenruotsalaisen päihe-, sosiaali- ja tereysalan henkilökunnnalle, sekä muille henkilöille jotka ovat tekemisissä päihdeongelmaisten kanssa. Luentoja järjestetään tarpeen ja kysynnän perusteella, mikäli taloudellista tukea saadaan rahastoilta ja säätiöiltä.

 

RAY-rahoitus

RAY:n AK-toimintarahoitus mahdollistaa USM r.y:n tarjoamaa yksillöllistä, päivittäistä ryhmätoimintaa päihdeongelmaisille. Tämä toiminta on tarkoitettu sekä asukkaille puolitiekodissa että ihmisille lähialueilta, jotka ovat osallistuneet päihdekuntoutukseen ja tarvitsevat ryhmätukea osana jatkohoitoa. Ryhmätoiminta tukee ja auttaa löytämään arkisia rutiineja sekä mielekkästä, päivittäistä toimintaa. Toiminta koostuu seuraavista asioista: päivittäisestä, matalan kynnyksen ryhmätoiminnasta, yksilöllisistä keskusteluista, sosiaalisesta harjoittelusta, työ- ja opiskeluohjauksesta, luentopäivistä, retkistä, tutustumiskäynneistä tai teematapaamisista, ohjauksesta ja tuesta aloittamaan opiskelun, kurssien, harjoittelun, työn tai kuntouttavan työtoiminnan.

USM r.y:llä on myös RAY:n C-projektirahoitus projektista “Tillbaka till livet” (”Takaisin elämään”), joka on yhteistyöprojekti Rikosseuraamuslaitoksen, vankiloiden ja vankien kanssa. Projektin tavoite on tavoittaa ruotsinkieliset ja kaksikieliset rikosseuraamusasiakkaat tiedolla siitä, että heillä on mahdollisuus suorittaa osan tuomiosta kuntoutuksessa ja hoidossa. Tavoite vuodelle 2016 on tavoittaa rikosseuraamusasiakkaita kaikilla ruotsinkielisillä alueilla Suomessa, alkaen Turun vankilasta ja tämän jälkeen laajentaa myös muihin yksikköihin jossa on ruotsinkinkielisiä vankeja. Tarkoitus on myös aloittaa ruotsinkielistä tukitoimintaa KRISin tapaan vankiloissa Suomessa.

RAY-tuettua toimintaa toteutetaan varsinaisen yhdistystoiminnan ohessa.

 

 

USM
Pixnevägen 2, 66100 Malax, info@missbrukarvard.fi