Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård

(Ruotsinkielisen päihdehuollon kannatusyhdistys)

 

TAUSTAA
Pixneklinikka perustettiin vuonna 1987, jolloin suunnitelmallinen ja toimiva hoito alkoholisteille aloitettiin. Vuonna 1990 USM r.f. perustettiin ruotsinkielisen päihdetyön tukijärjestöksi Suomessa. USM r.f:n ensisijainen tarkoitus on kehittää ruotsinkielistä päihdetyötä Suomessa. Järjestön toimipaikka on Maalahdessa, mutta asiakkaat tulevat ruotsinkielisiltä alueilta. USM r.f. on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toiminta ei ole sidoksissa kunnalliseen toimintaan.


TAVOITTEET
Järjestön ensisijainen tavoite ja toiminta-alue on järjestää jälkihuoltoa puolimatkankodin ja tukiasumisen avulla asiakkaille, jotka ovat joko läpikäyneet hoitojakson Pixneklinikalla tai jonkin toisen päihdekuntoutuksen.

Jälkihuollon lisäksi järjestö pyrkii myös järjestämään ennaltaehkäisevää toimintaa päihteidenkäyttäjien lapsille leirien ja tapaamisten avulla. Järjestö osallistuu erilaisiin projekteihin, kehittää verkostotyötä sekä järjestää koulutuksia päihdetyön ja sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle. USM r.f. pyrkii toimimaan yhdistävänä linkkinä ruotsinkielisten päihdealan toimijoiden välillä. Voidakseen toimia ja kehittää toimintaansa järjestö on riippuvainen eri rahastojen ja yhdistysten taloudellisesta tuesta.


PUOLIMATKANKOTI JA TUKIASUMINEN
Puolimatkankoti/tukiasuminen joka sijaitsee Maalahdessa Pixneklinikan välittömssä läheisyydessä on tarkoitettu päihteidenkäyttäjille, jotka haluavat vapautua riippuvuudestaan ja jotka tarvitsevat pidempiaikaista hoitoa ja kuntoutusta.
Puolimatkankodilla jokaisella asiakkaalla on oman huoneensa lisäksi käytössään yhteiset tilat. Harrastetiloissa on mahdollisuus kuntoiluun ja puutöiden tekemiseen. Taloon kuuluu lisäksi piha-alue, jonka hoitamiseen asiakkaat osallistuvat. Puolimatkankodin läheisyydessä on urheiluhalli, pururata ja kuntosali, joiden käyttäminen on asiakkaille ilmaista.

Jälkihuoltoon kuuluu asumisen lisäksi yksilölliset keskustelut ja ohjaus, sosiaalisen verkoston rakentaminen, sosiaalinen yhteiskuntaharjoittelu, osallistuminen AA/NA-ryhmiin ja muu ryhmätoiminta. Kaikki osallistuvat talon ja pihan hoitoon, ruoanlaittoon jne. Asiakkaat saavat apua ja tukea löytääkseen mielekästä päivätoimintaa. Asiakkaita kannustetaan opiskelemaan, kursseille, työharjoitteluun, töihin tai kuntouttavaan työharjoitteluun. Asiakkaat sitoutuvat päihteettömyyteen tekemällä sopimuksen sekä hyväksymällä USM r.f:n säännöt.

Puolimatkankodissa/tukiasunnossa voi asua muutamasta kuukaudesta vuoteen yksilön tarpeista riippuen. Toimivan jälkihuollon edellytyksenä on ajan tasalla oleva kuntoutussuunnitelma, joka tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelmassa ilmenee selkeät tavoitteet kuntoutukselle. Aika on tärkeä tekijä tervehtymisprosessissa ja tärkein tavoite on mahdollistaa päihdekuntoutujalle tarpeeksi pitkä raittiusjakso turvallisessa ympäristössä. Asiakkaan kotikunnan kanssa tehdään järjestelmällistä yhteistyötä ja näin varmistetaan että asiakkaan jälkihuolto jatkuu luontevasti, kun hän muuttaa takaisin kotikuntaansa asuttuaan puolimatkankodilla.

Asiakkaan kotikunta vastaa jälkihuoltomaksusta, 45 €/vuorokausi.  Maksu kattaa asumisen kalustetussa asunnossa sekä kodinhoitotarvikkeet. Asiakas vastaa itse omista vapaa-ajan menoistaan sekä ruokakuluista.

 

STEA-PROJEKTIT
STEA-projektirahoitusten avulla vuosina 2007-2011 tukiasumista on kehitetty niin, että tukiasumisessa on 10 asiakaspaikkaa. STEAn avustus on mahdollistanut yhden henkilön palkkaamisen, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää tukiasumistoimintaa. 


ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ PÄIHTEIDENKÄYTTÄJIEN LASTEN PARISSA
Järjestö on usean vuoden ajan järjestänyt leirejä ja tapaamisia päihteidenkäyttäjien lapsille. On tärkeää, että lapset jo varhaisessa vaiheessa pääsevä toimintaan mukaan ja saavat tietoa alkoholismista, riippuvuuksista sekä väärinkäytön seurauksista. Lapset saavat tavata toisia samassa tilanteessa olevia ja saavat huomata, etteivät he olekaan ainoita, joiden äiti tai isä on päihteiden väärinkäyttäjä. Toiminnassa mukana olevat lapset tavoitetaan pääasiallisesti niiden asiakkaiden kautta, jotka ovat olleet hoidossa Pixneklinikalla. Myös sosiaalitoimistot, lastensuojelu ja A-klinikat voivat suositella lasten osallistumista leiritoimintaan.


KOULUTUKSET, KURSSIT JA KOULUTUSPÄIVÄT
USM r.f. järjestää mahdollisuuksien mukaan kursseja, luentoja ja koulutuksia henkilöstölle, joka työskentelee ruotsinkielisen päihdetyön piirissä.

Pixnevägen 2, 66100 Malax, info@missbrukarvard.fi