Pixnekliniken

OBS! ny tfn fr.o.m. 1 juli

040 650 8112

Pixnevägen 3
66100 MALAX
pixnekliniken@pp.malax.fi

 

Fax: 06-3651 280

 

Pixnekliniken är den enda missbruksklinik som ger svenskspråkiga missbrukare en möjlighet till anstaltsvård på modersmålet, främst alkoholistvård. Pixnekliniken betjänar både män och kvinnor. Den fungerar dels kognitivt med föreläsningar och information, dels med gruppsamtal enligt anpassad ”tolvstegsmodell” och dels med individuella samtal och sociala insatser.

Pixnekliniken är ett behandlingshem för män och kvinnor som behöver fundera över sina alkohol-, tablett- eller drogmissbruk. Pixnekliniken har plats för 12 kursdeltagare och deltagarna tas emot från hela Finland. Pixnekliniken erbjuder intensivkurser för personer med missbruk, anhörigkurser och anhörigsamtal samt eftervård och öppenvård.

Vården består av en fyra veckors intensivkurs som bygger på 12-stegsprogrammet. I kursen ingår information om alkoholens verkningar och konsekvenser av drickandet. Genom grupp- och enskilda samtal försöker man hitta nya lösningar på problemen samt en nya livsstil. Även motion och avslappningsövningar ingår i behandlingen. Under kurstiden ges möjlighet att bekanta sig med olika eftervårdsformer och individuella eftervårdsplaner görs upp. Personalen finns hela tiden på plats för att hjälpa till när det behövs. 

 

Aktuellt:

Kårkulla Samkommun har beslutat att avsluta Pixneklinikens verksamhet den 30.6.2017.

Malax kommun övertar Pixneklinikens verksamhet från och med 1.8.2017.

Mera information om detta kommer senare.


Ladda ner Pixneklinikens tjänster!

Ladda ner Pixneklinikens broschyr!

Ladda ner info om Pixnekliniken härifrån! 

 

Pixnevägen 2, 66100 Malax, info@missbrukarvard.fi