Pixnekliniken

040 650 8112

Pixnevägen 3
66100 MALAX


pixnekliniken@malax.fi

Chef för missbrukarvård tfn: 040 650 8113

NY Faxnr: 06 347 7302

Pixnekliniken är den missbruksklinik som garanterar svenskspråkig rehabilitering och vård. Pixnekliniken är en behandlingsklinik för män och kvinnor som behöver fundera över sitt beroende t.ex. alkohol-, tablett-, drog-  eller spelberoende.

Vården består av en fyra veckors intensivkurs som bygger på 12-stegsprogrammet. I kursen ingår information om missbrukets och beroendets verkningar och konsekvenser. Vården fungerar dels kognitivt med föreläsningar och information, dels med gruppsamtal enligt anpassad ”tolvstegsmodell” och dels med individuella samtal.

Genom grupp- och enskilda samtal försöker man hitta nya lösningar på problemen samt en ny livsstil. Även motion och avslappningsövningar ingår i behandlingen. Under kurstiden ges möjlighet att bekanta sig med olika eftervårdsformer och individuella eftervårdsplaner görs upp. Personalen finns på plats dygnet runt för att hjälpa till när det behövs.

Pixnekliniken har plats för 12 kursdeltagare och deltagarna tas emot från hela Finland. Även anhörigkurser och anhörigsamtal samt eftervård och öppenvård erbjuds vid Pixnekliniken.

 

Aktuellt: UPPFÖLJNINGSVECKOSLUT 17-19 NOVEMBER

 

 

 

 

 

 

 

 

Pixnevägen 2, 66100 Malax, info@missbrukarvard.fi